Регистрация

Съветът на браншовите организации ще анализира таксите, събирани от БАБХ

Автор: Регал 21 февруари 2012

Общото събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП утвърди на 17 февруари Отчета за дейността на Съвета през 2011 г. и Програма за работата през 2012 г, съобщиха от пресцентъра н Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
 
Избрано бе ново Бюро на Съвета в състав: председател – Лъчезар Искров, член на Изпълнителния съвет на БТПП, отговарящ за сътрудничеството с браншовите организации и бивш председател на Национално сдружение "Недвижими имоти", и                заместник-председатели: Мариана Кукушева – председател на Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България, и доц. д-р инж. Виктор Ташев – управител на Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство.
 
Представители на браншови организации в хранителния сектор поставиха въпроса за необходимостта от анализ на Тарифата, отнасяща се до таксите, събирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за издаване на различни документи като ветеринарни и фитосанитарни сертификати, за качество и др. Според тях, голяма част от таксите са необосновано високи, липсва методология за определянето им, не са ясни критериите за определяне на длъжностните лица за извършване на одити в обектите и др.
 
В тази връзка бе прието решение на Съвета за сформиране на работна група за анализиране на тарифата и подготовка на съвместно становище, което да бъде предоставено на съответните компетентни органи.
Акцент в разискванията бе поставен върху необходимостта да се отдели повече внимание на проблемите на МСП, които заемат значителен дял в българската икономика и имат важно значение за нейното възстановяване, но голяма част от които в момента са на ръба на оцеляването, в резултат на ефектите от икономическата криза.
 
Тази тема днес председателят на Палатата обсъди с Георг Рааб, ръководител "Финансиране на иновациите и МСП" в Европейската комисия. Срещата се проведе в Представителството на ЕК в България.

Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол, а спадът на местните продажби през 2017 г. донякъде се компенсира от силен износ
Николай Бекяров: През 2021 г. пазарът на сладолед спадна до 104 млн. лева Управителят на "Юниливър Айс Крийм България" посочва пред "Капитал", че цените вече са увеличени с 12-20%
Големите вериги имат приходи от 16 млрд. лв., или 1/3 от оборота в търговията на дребно Изследването на ИПИ показва огромни скокове в бизнеса през 2022 г., когато и инфлацията растеше. Във веригите работят над 53 хил. души