Регистрация

Във Великобритания действа Кодекс за поведението на големите търговски вериги

Споровете се разрешават от омбудсман или от независим арбитър

Автор: Регал 25 юни 2010 , 16 коментара
През февруари 2010 г. във Великобритания влиза в сила нов Кодекс за поведението на големите търговски вериги, пише в анализ на Комисията за защита на конкуренцията за международното законодателство, свързано с отношенията между веригите и доставчиците.

Фотограф: Shutterstock

През февруари 2010 г. във Великобритания влиза в сила нов Кодекс за поведението на големите търговски вериги, пише в анализ на Комисията за защита на конкуренцията за международното законодателство, свързано с отношенията между веригите и доставчиците. Той идва на мястото на кодекса, съставен от Службата по честна търговия (Office of Fair Trading - OFT) през 2002 г. и също се регулира от нея.

Новите правила важат за търговците на хранителни стоки, чиито продажби надвишават 1 млрд. лири. Супермаркетите се задължават да включват разпоредбите на кодекса в договорите с доставчиците, както и да съхраняват писмени архиви за водените преговори с доставчиците. Изисква се търговците да обучават своя персонал за използването на кодекса и да назначават служители, които да следят за спазването на разпоредбите.

Кодексът задължава супермаркетите да спазват добросъвестната търговска практика във взаимоотношенията си с доставчиците. Забранено е да се променят условията на доставка със задна дата; да се поставят изисквания към доставчиците за финансиране на маркетингови стратегии; да се налагат различни такси (напр. такси за позициониране на продукти).

Делистване от страна на търговеца на даден продукт, предоставен от доставчика, може да се извърши само чрез предварително писмено уведомление, което посочва причините и правата на доставчика.

Разрешаването на спорове между търговци и доставчици се извършва от омбудсман или, в случай на конфликт на интереси, от независим арбитър. Разноските за арбитража се възлагат на търговеца, освен ако арбитърът преценя недопустимост на жалбата. Решението е задължително и окончателно и за двете страни в спора.

До съставянето на нов кодекс се стигна, след като през 2004 г. Службата по честна търговия прави преглед на стария кодекса и установява, че въпреки целта му да възстанови баланса между супермаркетите и техните доставчици, позицията на доставчиците не се е подобрила. Затова през май 2006 г. OFT отправя искане за пазарно проучване към Комисията за защита на конкуренцията (Competition Commission – CC). В анализа на Комисията, публикуван през 2008 г., се посочва, че големите търговски вериги прехвърлят на своите доставчици прекомерни и излишни рискове и неочаквани разходи. Отправят се препоръки към супермаркетите и правителството за въвеждане на нов Кодекс на поведение при доставката на хранителни продукти, чиято цел е да подпомогне земеделските производители и фирмите за производство на храна при взаимоотношенията им с големите търговски вериги. Настоява се още за издигането на Омбудсман, който да контролира спазването на кодекса и да бъде независим арбитър в споровете между търговци и доставчици.

Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол, а спадът на местните продажби през 2017 г. донякъде се компенсира от силен износ
Николай Бекяров: През 2021 г. пазарът на сладолед спадна до 104 млн. лева Управителят на "Юниливър Айс Крийм България" посочва пред "Капитал", че цените вече са увеличени с 12-20%
Temu – китайският онлайн търговец, който надмина конкурента си Shein в САЩ Устойчив ли е обаче главоломният успех на компанията