Регистрация

Европейската комисия повиши очакванията си за растежа на българската икономика

Автор: Регал 10 ноември 2016

Прогнозира се инфлацията да бъде отрицателна от 0.9 на сто средно за 2016 г., а през 2017 г. ЕК предвижда край на дефлацията в България

В есенната си прогноза Европейската комисия повиши очакванията си за растежа на българската икономика до 3,1 процента през 2016 г. и 2,9 на сто през 2017 г., при очакван ръст съответно от 2 процента и 2,4 на сто в своята пролетна прогноза. Комисията очаква и по-нисък бюджетен дефицит за двете години спрямо пролетната си прогноза. Това съобщи пресцентърът на Министерството на финансите, цитиран от БТА.

Според есенната прогнозата на ЕК се очаква стабилен растеж на частното потребление през 2016 г., докато инвестициите в икономиката ще се свият, в резултат на планирания спад при публичните инвестиции, поради необходимото техническо време за започване на проекти по новия програмен период на оперативните програми 2014-2020 г. Реализацията на тези проекти се очаква да започне през 2017 г. и това ще доведе до повишаване на инвестиционната активност в страната. Същевременно нетният износ ще има положителен принос към растежа на БВП и през двете прогнозни години, но ще бъде по-нисък през 2017 г. поради забавяне в нарастването на износа и по-изразено увеличение на вноса.

От ЕК посочват, че рисковете пред перспективите за растежа са балансирани. Риск в положителна посока е по-високо частно потребление. Геополитическата несигурност и слабото търсене на внос от страна на основните търговски партньори могат да бъдат риск за забавяне на износа и растежа на БВП, предвид високата степен на отвореност на икономиката.

ЕК отчита доброто представяне на износа през 2016 г., подкрепено от стабилно търсене от страна на търговските партньори от ЕС и силния туристически сезон. Съответно, прогнозата за текущата сметка е за излишък в размер на два процента от БВП през 2016 г. През следващите две години, в резултат от по-висок внос, движен от силно вътрешно търсене и покачване на цените на енергийните стоки, се очаква постепенно понижаване на салдото, съответно, до един процент и 0,6 на сто от БВП.

Прогнозира се инфлацията да бъде отрицателна от 0,9 на сто средно за 2016 г., а през 2017 г. ЕК предвижда край на дефлацията в България.

Очакванията на ЕК са положителните тенденции на пазара на труда да продължат, като растежът на заетостта е завишен в сравнение с пролетната прогноза до 0,8 на сто за 2016 и 2017 г., и 0,7 на сто - за 2018 г. Това, заедно с очакваното намаление на работната сила, ще допринесе за постепенно понижение на безработицата до 7,1 на сто през 2017 г. и 6,3 на сто през 2018 година.

Очаква се правителственият дълг да намалее до 26,3 процента през 2017 г. и 25,9 на сто от БВП през 2018 г., като резултат от ниските първични бюджетни дефицити и подобряване в условията за финансиране на дълга.

Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол, а спадът на местните продажби през 2017 г. донякъде се компенсира от силен износ
Николай Бекяров: През 2021 г. пазарът на сладолед спадна до 104 млн. лева Управителят на "Юниливър Айс Крийм България" посочва пред "Капитал", че цените вече са увеличени с 12-20%
Големите вериги имат приходи от 16 млрд. лв., или 1/3 от оборота в търговията на дребно Изследването на ИПИ показва огромни скокове в бизнеса през 2022 г., когато и инфлацията растеше. Във веригите работят над 53 хил. души