I-want-to моментите в дигиталния маркетинг


Някои от темите в едноименната дискусия на конференцията Retail in Detail 2015 "Умните решения" на 28 октомври


Автор: Регал 23 септември 2015- Кога за пръв път открихте i-want-to-moment във вашия бизнес? Макар и не формулирано като микро моменти в концепцията Google – кога за пръв път ги използвахте и как?

- Дайте пример(и) как вие сте използвали тези микромоменти, и как това е различно от традиционния подход на комуникация и таргетиране. Как надградихте използването на тези микромоменти?

- Как могат да бъдат създадени пътеки и triggers (ясни стартови точки) за тези пътеки, за да бъдат идентифицирани и управлявани тези моменти?

- Кои са най-критичните микро моменти във вашия бизнес и работа? Как ги управлявате?

- Има ли моменти, които все още не успявате да уловите или управлявате оптимално и защо? Или които е неефикасно да управлявате? Има ли технологични или бюджетни ограничения за използването на тези микромоменти? Как може да сме сигурни, че ги управляваме правилно?

- Как виждате бъдещето на тези микро моменти? Очаквате да станат още по-детайлни, или обратно – да могат да бъдат обобщени в четирите оснони области, формулирани от Google?

Image and video hosting by TinyPic

 true Модератор: 
Мария Михайлова, маркетинг мениджър "Икономедиа"

true Потвърдили участници: 
Георги Сердаров, мениджър на Rezzo.bg 
Огнян Попов, управител на broshura.bg и др.
Райна Парушева, изълнителен директор "Арс трейд" (център за дома "Лабиринт")
Георги Малчев, мениджър дигитален маркетинг в Мтел

 
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Ipsos идентифицира няколко потребителски тенденции, които ще имат ефект върху поведението на купувачите
 
За ролята на потребителските тестове за развитието на пазара
 
Презентацията съчетава преглед на тенденциите в световната търговия на дребно и тенденциите при мобилните и интелигентните решения на касата. 
 
 
Image and video hosting by TinyPic