Как омниканалите на бъдещето се отразяват на веригата на доставкиАвтор: Танос Маврос, съдружник бизнес консултации в EY 28 септември 2015Динамичното развитие на омни каналите влияе на продажбите на потребителските стоки и търговията на дребно.

Компаниите обаче не са уверени в способността си да осъществяват процеса и да управляват маржините на печалба.

Веригата на доставки е най-големият генератор на разходи и предстои да играе решаваща роля за рентабилността на компаниите.

За компаниите това означава бърза промяна на организацията на веригите на доставките и преструктуриране на цялостния процес.

Image and video hosting by TinyPic

 true Танос Маврос, съдружник бизнес консултации в Ernst&Young

 
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Ipsos идентифицира няколко потребителски тенденции, които ще имат ефект върху поведението на купувачите
 
true Защо компаниите инвестират в социалните каузи?

true 
За ролята на потребителските тестове за развитието на пазара

Case study на проекти за безконтактни плащания

Image and video hosting by TinyPic