Бизнес симулация – ново поколение обучение и в България!Автор: The Business Institute 14 април 2015Възможно ли е да се учим да управляваме бизнес, но без риск от загуби?

Подобно на симулатори за обучение на пилоти и космонавти, бизнес симулациите създават реалистична, но безрискова среда. Те са иновативна форма на обучение чрез преживяване, наричaни още "сериозни бизнес игри". Участниците са поставени в предизвикателни ситуации в онлайн среда. Те анализират информация, вземат решения и виждат конкретните резултати от тях.

Едни от най-популярните бизнес симулации са на HARVARD Business Publishing, StratX Simulations (INSEAD) и Wharton University. В България симулациите на тези световно доказани обучителни институции се предоставят от The Business Institute. Те съчетават онлайн играта с фасилитирани сесии от практици, които насочват участниците и адаптират ситуациите към българската реалност. Темите, по които предоставят симулации в България са: Финансов мениджмънт, Управление на екипи и организационна промяна, Преговори и Маркетинг мениджмънт.

До края на месец юни остават три бизнес симулации:

Дали бизнес симулацията е подходяща за Вас? Това е изживяване, което всеки професионалист е добре да изпита и усети ефекта от този иновативен обучителен подход, за да реши най-добре. Симулациите се смятат за силно емоционално занимание, което мотивира участниците да приложат на практика новите знания и умения в реалната си работа. Те са доказан ефективен метод за учене чрез практика в MBA програми на редица водещи университети, както и в международни компании от цял свят.

Специално за читатели на "Регал" се предоставя възможността за участие в тези симулации на специална цена. Ако имате интерес, заявете участие тук.