За насАвтор: Екип на Регал 25 август 2009• Списание "Регал" е месечно бизнес списание за търговията с бързооборотни стоки. Издава се от "Икономедиа" АД, издател на вестниците "Капитал" и "Дневник" и редица специализирани и лайфстайл списания.   

• Списанието започва да излиза през 2005 г,. за да отговори на острата нужда за информация и анализи в търговския сектор.

• Списание "Регал" обхваща бизнеса с бързооборотнистоки и съпътстващите го индустрии.

• Достига директно до управителите на магазините, които формират над 70% от оборота на бързооборотни стоки в България.

• Разпространява се до най-оборотните търговски обекти в цялата страна и най-значимите производители на бързооборотни стоки и техните дистрибутори. Списанието се разпространява единствено с абонамент.     


Мисията
на Регал е:  

• да дава практически полезна информация,
• да информира за международни тенденции, да анализира процесите на българския пазар
• да подпомага бизнеса при изграждане на стратегии и тактики
• да свързва участниците на пазара и да улеснява диалога между тях;

"Регал" се стреми да помага в намирането на нови бизнес възможности и партньори чрез изграждането на съвременна мултимедийна платформа:

• печатно издание, което излиза 10 пъти в годината
Regal.bg – електронно издание на списанието, което предлага всекидневно актуални новини, събития и публикации в сферата на търговията и продажбите
• седмичен електронен бюлетин
• Карта на бранша – онлайн регистър, който съдържа публична информация за компании в сферата на търговията с бързооборотни стоки
• Retail in Detail –годишна конференция посветена на темите касаещи сектора на бързооборотни стокиАудитория: 

Читателите на "Регал" са мениджъри и собственици на търговски обекти, дистрибутори, производители, вносители, анализатори на пазара, маркетингови и рекламни агенции
- 68% са собственици или на висши ръководни позиции
- 64% са с висше образование

Структура на аудиторията на списание "Регал":

- 66% търговци на дребно
- 21% търговци на едро
- 20% производители или вносители
- 3,5% рекламни, маркетинг агенции и консултанти
- 25% фирми с персонал над 50 души
(*Представените данни са въз основа на проучване на списание "Регал" за периода август 2008 г.)

Аудитория на Regal.bg:

30% са собственици или мениджъри
37% са квалифицирани служители и консултанти
68% са с висше образование
78% са в активна професионална възраст
(*Представените данни са от системата на Nielsen Online)