Текстилът е "новата пластмаса". Какво ще се промени за дрехите?Автор: Мара Георгиева, "Капитал" 19 август 2022Средно европеецът изхвърля 11 кг текстилни изделия всяка година. По света всяка секунда се депонират или изгарят един камион текстилни продукти. Между 2000 и 2015 г. световното производство на текстилни изделия почти се е удвоило, а потреблението на облекло и обувки се очаква да нарасне с 63% до 2030 г. Европейското потребление на текстилни продукти е на четвърто място по въздействие върху околната среда и изменението на климата след храните, жилищата и мобилността. Текстилният сектор е на трето място по използване на вода и земя и на пето място по използване на първични суровини и по отделяне емисии на парникови газове.

Целият текст плюс интервюто със Севдалин Спасов - председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба и изпълнителен директор на "М Холдинг", са на сайта на "Капитал"