Е-търговията: по-глобална, по-зелена и по-мобилнаАвтор: Мария Иванова 18 май 2022Близо 20%. Толкова е достигнал делът на интернет продажбите по света през 2021 г. спрямо общите продажби на дребно. Данните са на изследователската компания eMarketer, а прогнозата е към 2025 г. този дял да достигне близо една четвърт от общите световни продажби на дребно.

Още преди пандемията от COVID-19, която пренареди редица сектори в глобалната икономика, търговията и особено тази на дребно вече беше поела към пътя на радикалните промени. Само за пет години, в периода от 2015 до 2019 г., електронните технологии допринесоха за удвояването на онлайн продажбите от малко над 7% до почти 14%.

В номинално изражение ръстът беше още по-подчертан - по данни на Statista за същия период обемът на електронната търговия в световен мащаб е нараснал повече от двукратно - от 1.5 млрд. долара през 2015 г. до 3.4 млрд. долара през 2019 г.

Четете пълния текст на сайта на "Капитал"