Българите са купили цигари за 3.4 млрд. лв., а бездимни - за още 200 млн. лв.Автор: Десислава Николова 23 март 2022Ковид годините бележат устойчив ръст на пазара на тютюневи изделия - цигари, тютюн за пушене, нагреваеми продукти, дори без да се включват електронните цигари. По време на пандемията потреблението е пораснало и като брой късове, и като стойност и пазарът на тютюневи продукти бележи увеличение с близо 200 млн. лв., или 5.6% - от 3.572 млрд. лв. на 3.708 млрд. лв. според анализите на участниците на пазара. Само цигарите заемат близо 92% от тютюневия пазар, но пък продажбите им са се увеличили слабо - с 3.6% от 3.29 млрд. през 2020 г. на 3.407 млрд. лв. през 2021 г. Бездимните тютюневи късове са 5% от пазара, като тук реално са продуктите за IQOS, и са на стойност около 200 млн. лв., без в тази сума да бъдат включени самите електронни устройства за употребата им.

Пълния текст е на сайта на "Капитал"