Храни: Всичко расте, всичко се променяАвтор: Мара Георгиева 22 февруари 2022Независимо дали има пандемия, инфлация или каквото и да е, хората не спират да се хранят, така че няма проблем, нали? Не, точно този сектор също лесно се оказва жертва на цената на тока, поскъпващите суровини, а често и на липсата им заради нарушенията в доставките. А и тук за разлика от тежката индустрия много от фирмите са по-малки и съответно с по-малко буфери да понесат шок.

Статистиката в края на 2020 г. отчете скок - индексът на цените на производител в селското стопанство скача с 24.4%, движен основно от растениевъдството, като при някои култури скокът достига и 50%. Прогнозите като цяло са ръстовете да продължат.

Пълният текст е на сайта на "Капитал"