Q&A: Дължим ли е наемът при форсмажорАвтор: Боряна Генчева, Росен Босев 25 март 2020Клаузата на форсмажор (непреодолима сила) е залегнала в българското търговско законодателство през 1996 г. Ситуацията с коронавируса сега е първият й голям тест на практика. Тя надхвърля познатите кризи от времето на Втората световна война насам, а се различава и от нея. Освен това още е в развитие. Това е контекстът, в който "Капитал" помоли юристи да коментират въпроси, свързани с форсмажора, в една от първите сфери, в които правните норми ще бъдат тествани практически - наемите в бизнес сферата (магазини, офиси, производствени помещения и т.н.).

1. Какво е форсмажор?

Форсмажор (непреодолимата сила) по смисъла на Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. То може да доведе до невъзможност една от страните да изпълнява свое задължение по договора. В определени случаи й позволява да избегне отговорността от неизпълнение или да прекрати договора.

Целият текст е тук