Nielsen: Ръстът в покупките на храни и напитки в България се забавя до 6%Автор: Боряна Генчева 13 юни 2019Ръстът в покупките на бързооборотни стоки в България през 2018 г. се забавя, но все още е почти двойно над средния за европейските страни. Потребителите стават все по-уверени във финансовото си положение, но не са склонни да харчат свободно. В регионите в страната нарастват и доходите, и разходите за бързооборотни стоки, което създава предпоставки търговците да се развиват и във вътрешността на България. Това са някои от основните изводи на база различни проучвания на "Nielsen България", представени на осмия пореден Nielsen Shopper Trends Event.

Ръстът в България – двойно над средния за Европа

Nielsen регистрира 5.9% ръст в покупките на бързооборотни стоки през 2018 г. спрямо 2017 г. при 6.8% предходната година. Забавянето е заради по-малкото купените количества – те се увеличават с 3% при 4.4% година по-рано. Частично е компенсирано от по-силния ръст в цените – с 2.9% при 2.4% година по-рано. Тенденцията на забавяне е много категорична. С всяко изминало тримесечие ръстът става все по-слаб.

Целият текст е тук