Какво предвижда новата директива срещу нелоялните търговски практикиАвтор: Галина Петкова, Елена Тодорова 14 май 2019Могат ли европейските селскостопански производители да получат гаранция, че бутилка мляко или килограм ябълки ще останат по-скъпи от бутилка минерална вода? Като търсят решение на този въпрос, през декември 2018 г. Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се съгласиха да създадат проект на първата директива относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ("Проектът"), чиято цел е да регулира веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти.

Кого защитава проектът

Проектът цели да защити малките и средните предприятия във веригата за доставка на селскостопански продукти и храни срещу действия на купувачи, които не са малки и средни предприятия. Ново е, че от защитата ще се ползват не само малките и средните предприятия в ЕС, но и тези, които са регистрирани извън ЕС, но оперират на европейския пазар.

Проектът въвежда две нови за хранителното право дефиниции – "хранителни продукти" и "нетрайни хранителни продукти".

Целият текст е тук