Оборотът на ЕС от Феър Трейд храни може да достигне 1 млрд. евро на година24 януари 2007

Един милиард евро ще бъде оборотът на Евросъюза, ако продава Феър Трейд продукти във всички страни от общността. За миналата година от вноса и родажбата им Италия е реализирала 50 млн евро оборот. Това съобщи Енрико Бутиньон, представител на най-голямата Феър Трейд организация в Европа,  на международна конференция посветена на световната бизнес концепция за борба с бедносттта днес.

Феър Трейд продуктите представляват ръчно изработени изделия и биологично чиста храна. Те са произведени от хора в неравностойно положение, предимо от държави от Азия и Африка.

Основната цел на конференцията, организирана от сдружение "Интегра БДС", съвместно с Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, е да представи резултатите от стартиралата през 2002 г. програма "Насърчаване на предприемачеството на жени в неравностойно положение", посочи Гроздан Стоевски от сдружение "Интегра".

По финансираната от 'Шел" програма за женско предприемачество са обучени над 160 жени в 9 града за 2004 г. В резултат на съвместните ни усилия отвори врати и първият Феър Трейд магазин в страната, съобщи Камелия Славейкова от "Шел".