МЗХ облекчава процедурите по регистрация на храни със защитени наименованияАвтор: Регал 19 февруари 2016Министерство на земеделието и храните предлага изменения в наредбата за земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, с които цели да намали административната тежест, съобщиха от пресцентъра на МЗХ.

Улесняват се процедурите при подаване на заявления в министерството за вписване на защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер в европейския регистър на защитените наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания (ЗГУ), както и в европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ).

Проектопредложението предвижда и отпадане на изискванията за предоставяне на данни за единен идентификационен код и копие на съдебна регистрация от страна на производителите при процедурите за подаване на заявления за вписване и за изменение на вписани вече земеделски продукти и храни със защитени наименования в съответните европейски регистри. 

Предлагат се промени и в контролния лист, който попълват контролиращите лица при предоставяне на информация от страна на производителите. Въвежда се процедура за вписване на производител, присъединил се по-късно към обединението, в базите данни на ЗГУ, ЗНП и ХТСХ.

Предложенията за изменения в наредбата са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗХ, в рубриката "Проекти на нормативни актове".