Десислава Димитрова, координатор на Slow Food в БългарияАвтор: Регал 07 октомври 2015Доц. д-р Десислава Димитрова е родена през 1967 г. в София. Тя завършва Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1991 г. и постъпва на работа в Института по ботаника на БАН, където придобива образователната и научна степен "Доктор". Понастоящемтя е доцент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН.

След нейното участие в международния форум Тера Мадре тя стартира създаването на мрежа от конвивиуми, президиуми и хранителни общности на Slow Food в България. През 2007 г. е избрана за представител за Балканите в Международния съвет на Slow Food. През 2010 тя инициира Тера Мадре Балкани – регионален форум на учени, местни селски общности, малки фермери, производители на занаятчийски храни, учители, готвачи, журналисти, потребители.

От 2012 е член на Управителния съвет на Фондацията за опазване на биоразнообразието на Slow Food.