Нина Денисова, ръководител "Качествени изследвания", "Ипсос България"Автор: Регал 04 септември 2015Нина Денисова е ръководител отдел качествени изследвания в "Ипсос България". Основните й отговорности са свързани с бизнес консултации и обслужването на ключови клиенти. През последните години Нина е управлявала различни качествени проекти в секторите на бързооборотните стоки, здравеопазването, в банковата и автомобилната индустрия.

Нейният опит включва множество видове проучвания, от картографиране и сегментиране на пазара, през разработване на бизнес стратегии, развитие на продукти и тестване на идейната им концепция до комуникационно им представяне. Нина се специализира в брандинг , управление на портфолио, оценка на комуникационна стратегия и провеждане на уъркшопи.

Image and video hosting by TinyPic

 true Ефекти на потребителските тенденции върху процеса на покупка

Ipsos идентифицира няколко потребителски тенденции, които ще имат ефект върху поведението на купувачите
 
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

 
 
 

Image and video hosting by TinyPic