"Пикадили" взе 11.8 млн. евро на заем от Инвестбанк


Парите са за оперативни разходи, дружеството е заложено, а солидарен длъжник е "Селект Трейд"


Автор: Боряна Генчева, Регал 27 май 2015Инвестбанк финансира с 11.8 млн. евро "Пикадили" ЕАД и "Селект Трейд" ЕООД - фирмата, през която минава договарянето с доставчиците. Кредитът е обезпечен със залог на "Пикадили" и имота за логистичния й център. Договорът е подписан на 14 май тази година, както става ясно от информация в Търговския регистър.

От цялата сума до 1.8 млн. евро ще отидат за издаване и преиздаване на банкови гаранции за плащане на наеми на помещенията, в които се намират магазините на веригата. Останалите до 10 млн. евро са под формата на овърдрафт. С тях ще бъде рефинансирано старо задължене на "Пикадили" към Банка Пиреос. Предназначени са също така за изплащане на задължения с настъпил падеж на "Пикадили" към доставчици, а и за оборотни средства за търговската дейност на "Селект Трейд".

Срещу кредита са заложени "Пикадили" ЕАД като търговско предприятие и парцел от 73,635 дка в землището на Елин Пелин, заедно с учреденото право на строеж на логистичен център върху него. Имотът и досега е бил обезпечение на кредита в Банка Пиреос, но сега ще бъде заложен в Инвестбанк. Залогът обхваща още стоките в магазина, вземанията на компанията, и търговските й марки, пише договора, който от страна на "Пикадили" е подписан от Александрина Бяндова в качеството й на изпълнителен директор.

"Рефинансирането е за оперативни цели, и би трябвало да даде на доставчиците по-голяма сигурност и спокойствие", кометира Таня Косева-Бошова, изпълнителен директор на "Пикадили"ЕАД. "Този бизнес е капиталоемък, стоките стоят дълго по регалите и са необходими средства, с които да се оперира. Дори компаниите, които са на печалба, взимат заеми. Залогът на предприятие също е обичайна практика. Финансирани сме от българска банка", подчерта тя.

Таня Косева-Бошова обясни също, че "Селект Трейд" е баинг групата на "Пикадили", която им помага в договарянето с доставчиците. Страна по договорите с тях обаче остава "Пикадили". "Повечето големи вериги имат подобни групи. Смисълът да са отделни дружества е, че могат да имат и допълнителна дейност - да купуват, внасят, търгуват не само за дадената търговска верига, но и за други", добави тя. Собственик на "Селект Трейд", според "Дакси" е Камен Костадинов Коцев.