"Ел Би Булгарикум" с ръст на производството и спад на продажбитеАвтор: Капитал 05 август 2014Млекопреработвателната "Ел Би Булгарикум" е поредната държавна компания, която е влошила резултатите си през първото полугодие, показва отчетът й. Все пак тя завършва на печалба за разлика от много други компании с държавно участие, които вече обявиха резултатите си. Продажбите на дружеството са намалели, разходите са се увеличили, а ако не беше счетоводният ефект от увеличените запаси на продукция и незавършено производство, крайният финансов резултат щеше да е още по-лош. В доклада за дейността има и друго обяснение – според него реалната печалба се е увеличила, ако се извадят еднократни ефекти. Става въпрос за 1.6 млн. лв. по допълнително споразумение с японската компания "Мейджи", която плаща лиценз за марки и технологии, първоначално отчетени през първото полугодие на миналата година. Впоследствие към края на миналата година те са били прехвърлени като приходи за бъдещи периоди.

Още