Климатът се променя, бизнесът същоАвтор: Елица Ценова 18 юли 2014  Допреди десетина години за Coca Cola проблемите, свързани с промените в климата на планетата, бяха встрани от дневния ред. Пресъхването на водни източници в редица страни, намалената и лошокачествена реколта на захарно цвекло и тръстика сериозно засегнаха бизнеса на компанията в ключови региони. През 2004 г. сериозният дефицит на вода в Индия дори доведе и до загуба на лиценза й за производство. Днес Coca Cola гледа на климатичните промени - нарастващо засушаване, наводненията и ураганите, топлинните вълни и на цялата им непредсказуемост, като на икономически разрушителна сила. Затова и намаляването на парниковите емисии в атмосферата и адаптиранено към новите реалности вече са сред основните приоритети в политиката на фирмата.

Проучвания показват, че девет от всеки десет производители са пострадали от климатичните капризи през последните три-четири години, но само малка част от тях знаят как да се справят с непознатите предизвикателства. Силно зависими от доставките на сурови материали, на компаниите в хранителния сектор им се налага да се научат да работят в условия, за които нито са пригодени, нито са подготвени.

Точно тази индустрия е един от най-големите производители на парникови емисии. Според изследване на WWF - Германия, газовете, отделяни от една крава, вредят на климата колкото изгорелите газове на един автомобил, изминал 18 000 км. С подобна "вина" са натоварени и производството на ориз, торовете за селското стопанство, продуктите, внасяни от далечни страни. В същото време секторът страда директно от глобалното затопляне и усеща последиците на различни нива – от производството на суровини на полето до дистрибуторските вериги и ритейлърите.

Тази двупосочност на проблема налага да се изгради целенасочена стратегия, която да работи едновременно в две посоки – намаляване на вредното влияние върху атмосферата и климата и адаптиране към непредсказуемите и екстремни влияния на времето.

Да видиш проблема

Глобалните компании вече са идентифицирали основните проблеми, с които ще трябва да се справят в бъдеще. Сред най-важните е да бъдат гарантирани доставките към търговските вериги. Променливото време, сушата и валежите се отразяват на продуктивността, количеството, качеството и цената на реколтата. Най-засегнати са суровини като захарна трастика, цвекло, кафе, чай, зърнени култури, които са жизненоважни за компании като Coca Cola, Tesco, Unilever. Увеличеният риск и несигурност дават допълнителен импулс на фирмите да заздравят връзките си с доставчиците и да затегнат контрола по цялата верига. Kellogg’s, Mondalize, Pick ’n Pay Holdings, Cаrrefour започват да залагат в по-голям степен и на местните производители. Така те намаляват нивото на вредни емисии, съкращавайки дългия транспорт, и спестяват част от логистичните разходи.

Справянето с намаляването на водните запаси се очертава сред водещите проблеми на хранителната индустрия. Той се отразява негативно върху работата на производители, доставчици и потребители и силно повишава конкуренцията в някои райони. Фирми като Cadbury, Nestle, Campbell Soup Company, Unilever вече са редуцирали производството на храни и напитки, изискващи много вода в определени региони, а Coca Cola усилено развива технологии за консервиране на вода.

Предвижданото нарастване на морското ниво и все по-честите тежки климатични сътресения заплашват да увеличат проблемите на логистиката и нейните разходи. Много дистрибуционни канали се провалят заради пътна инфраструктура, повредена от природни бедствия, продължителна липса на електричество и комуникации. Това кара ритейлърите да диверсифицират доставките си, като си осигурят такива и от региони, които не са толкова чувствителни към капризите на времето.

Наред с това всички участници в сектора трябва да бъдат подготвени и за увеличаващата се заболеваемост сред населението в резултат на честите и резки смени на времето. Това явление неминуемо ще се отрази на работоспособността и ефективността на служителите и на здравната политика на компаниите.

Предприемачите ще трябва да се съобразяват и с промените в потребителското търсене. Спрямо определени храни и напитки то се увеличава или рязко намалява в зависимост от температурите.

Как се справят големите

В отговор на рисковете компаниите се стремят да разкрият възможно най-рано потенциалните проблеми, да се справят с тях и дори да предприемат стъпки напред. Някои от вече прилаганите практики са насочени към управлението на риска и целят да запазят стойността на наличните активи и системи. Diageo, Mondelez, Unilever имат специални системи за оценка и управление на риска, на чиято основа са разработили планове за справяне в извънредни ситуации.

Други практики искат да помогнат на предприемачите да се възползват от създадените възможности и чрез иновативни методи и материали да се подготвят да посрещнат новите нужди, предизвикани от промените в климата. Няколко компании работят за развитие и използване на технологии за консервиране на вода (Coca Cola, Nestle). В светлината на очакваното намаляване на реколтата, дефицит на вода и увеличаване на енергийните разходи производителите се стремят да подобрят ефикасността на преработката на продукцията. Danisco използва специални съставки, които намаляват времето за замразяване на сладоледа и така редуцира енергийните разходи на фризерите си. В своите фабрики в Индия Unilever събира и съхранява дъждовната вода и я използва в производствения процес за напояване. "Макс Бъргърс", верига шведски ресторанти за бързо хранене, има целенасочена политика за опазване на околната среда. Компанията слага енергийно ефективни зелени покриви на част от ресторантите си и намалява потреблението на енергия с 20%. Тя купува само вятърна енергия и компенсира въглеродните си емисии, като засажда дървета в Уганда. За съжаление малкият и средният бизнес невинаги имат необходимия финансов ресурс за инвестиции в иновации, които щадят климата и околната среда.

Затова някои от големите компании са готови да инвестират и в своите доставчици, за да им помогнат да повишат адаптивността и устойчивостта си на промените. Cadbury поддържа специална програма Cocoa Partnership, по която обучава фермерите в Гана да развиват модерно земеделие. Резултатите се измерват в повишена продуктивност и постоянно качество на реколтата. H.J. Heinz работи за подобряване на водния мениджмънт, като разпространява капковото напояване и спомага за пестенето на вода в рискови райони в Северна Америка, Европа и Австралия. PepsiCo заедно със Safe Water Network е ангажирана с мисията да намали потреблението на вода за земеделски цели в Индия. Компанията е разработила съоръжения за автоматично засаждане на ориз и обучава фермерите да го използват. Замествайки традиционното поливане, този нов метод намалява с 30% използването на вода и съкращава парниковите емисии с до 70%.

Повечето участници в хранителната индустрия се опитват да създадат алтернативни, по-устойчиви сортове семена за изходните съставки на техните продукти. Unilever инициира проект за култивиране на семена от алаблакия, като целта е традиционното африканско дърво да бъде нов източник на гориво. Така не само се стимулира развитието на крайно бедните райони, но и си осигурява стабилна алтернативна възможност за добиване на основни суровини.

По сходен начин американските компании Green Mountain Coffee Roasters и Starbucks се опитват да си гарантират устойчива реколта на кафе. Изследване, поръчано от Green Mountain, показало, че до 2050 г. в отделни части в Латинска Америка вече няма да бъде възможно да се отглежда кафе. Двете фирми работят с фермерите в тези райони. Помагат им да се справят с екстремните температури и дефицита на вода и да намерят нови начини да поддържат качеството на продукцията и дори да повишат добивите. Успешна стратегия се оказва отглеждането на кафе под сенчестия покрив на големи дървета. Окуражавайки фермерите да произвеждат "сенчесто кафе", тези компании си гарантират устойчиви доставки и допринасят за намаляване на глобалното затопляне чрез опазване и разширяване на тропическите гори, които поглъщат карбоновите газове.

Нови възможности

Промените в климата са заплаха за сигурността на храната. Тази ситуация обаче може да се окаже мощен импулс за развитието на нови бизнес възможности. При това не само в областта на енергийно ефективните технологии като възобновяема енергия и електрически автомобили, но и на продукти, които да помогнат на бизнеса и обществото да се адаптират към новите реалности. Докато хранителната индустрия се опитва да създава нови климатично адаптирани храни, инженерните фирми инвестират в разработването на иновативни материали, издръжливи на екстремни условия.

Глобалното затопляне променя бизнеса. Предприемчивите компании знаят това и правят необходимото, за да бъдат не част от проблема, а от неговото решение.