Олиото и зехтинът са от категориите с най-голям дял на частните маркиАвтор: Гергана Маринова*, GfK 16 април 2013Олиото е една от категориите, които присъстват в дома на почти всяко домакинство. През 2012 г. 92% от българските домакинства правят средно по 14 покупки от категорията, а 95% от купилите олио са направили повторна покупка за същия период.

Честотата на покупката остава стабилна спрямо 2011 г., но това не важи за обемите, които домакинствата купуват на посещение в магазина. При средно 1.6 л на покупка през 2011 г. през следващата едно домакинство регистрира средно 1.4 л. Този спад в количеството на покупка води до свиване на категорията с близо 5% в стойност. Тенденцията на спад се движи както от сегмента на собствените марки, така и от този на брандираните продукти.

Олиото е една от категориите с най-силно присъствие на собствени марки. Те заемат близо 1/3 от обемите и привличат 2/3 от купувачите в категорията. Значителен ръст в сегмента на собствените марки се забелязва през 2010 г. под влиянието на стъпването на "Лидл" на българския пазар.

Успоредно с развитието на частните марки се регистрира и динамика в разпределението на покупките през основните типове магазини. За последните четири години положителна динамика в развитието следват хипермаркетите (тенденцията е основно движена от "Кауфланд"), дискаунтърите ("Лидл", "Пени") за разлика от супермаркетите и малките хранителни магазини. Последните, макар и заемащи 1/3 от пазара, се свиват с близо осем процентни пункта за последните четири години.

Собствените марки заемат значителен дял и от категорията на зехтините – през 2012 г. около 1/5 от обемите са регистрирани през покупка на частна марка. Модерната търговия е по-значимият канал в категорията – 85% от обемите минават през хипермаркети, супермаркети, минимаркети и дискаунтърите. Малките хранителни магазини привличат едва 6% от обемите. Тенденцията е насочена към значителен ръст в дела на дискаунтърите, които към края на 2012 г. заемат 20% от пазара на зехтин, измерен в обем.

Зехтините имат значително по-малък пазар от олиото за готвене. За последната година привличат 27% от българските домакинства, които правят средно три покупки от категорията на година. За разлика от олиото зехтинът следва положителна тенденция и бележи значителен ръст в обем и стойност спрямо предходната година. Основната причина за това са увеличената честота на покупка и ръстът в пенетрацията (брой купувачи).

За разлика от олиото, където наблюдаваме един сравнително фрагментиран пазар с преобладаващо българско производство, в пазара на зехтина по-голям дял заемат вносните продукти. И в двете категории наблюдаваме и известна сезонност с превес на консумация през топлите месеци (второто и третото тримесечие) за сметка на студените. Ако в консумацията на зехтин най-високи нива на покупки се достигат през второто тримесечие, при олиото пикът е през следващото - трето тримесечие. 

Методология
Потребителски панел на "ГфК България" анализира домашното потребление на 2500 домакинства, избрани в съответствие с географски и социо-демографски характеристики. По този начин панелът наподобява структурата на цялото население и е представителен за всички 3 милиона домакинства в България. Домакинствата съобщават за покупките си на седмична база, като предоставят детайлна информация за потреблението на различни категории бързооборотни стоки. Обхватът на изследването включва не само стандартните хранителни канали, но също така домашно произведените продукти, покупките от каталожна търговия, дискаунтърите и всички останали налични формати и вериги магазини, които предлагат стоки за ежедневно потребление.


  *Account Manager, Consumer Panel Services/Consumer Experiences