ВАС потвърди санкции на "Хърбъл чойс" и "Лидер енерджи дринк" за имитация и нелоялно привличане на клиентиАвтор: Регал 22 декември 2010Върховният административен съд в петчленен състав потвърди окончателно санкции на  "Хърбъл чойс" ЕООД и "Лидер енерджи дринк" ЕООД в размери съответно - 480 лв. и 12 480 лв. за имитация, както и санкция от 8 320 лв. на "Лидер енерджи дринк" ЕООД за нелоялно привличане на клиенти, съобщиха от КЗК.

През 2009 г. производството на КЗК установи, че през същата година "Хърбъл чойс" започва да налага на пазара енергийната напитка Gold Speed с идентичен дизайн на шрифтовете и цветовете на опаковката на присъстващ от 10 месеца на пазара продукт - Gold Street. Месец по-късно дружеството прехвърля правата върху наименованието Gold Speed на "Лидер енерджи дринк" , което започва фактическото производство и разпространение на енергийната напитка.

В производството пред КЗК бяха събрани доказателства, че "Лидер енерджи дринк" е ползвало услугите на лица, ангажирани преди това с разпространението на конкурентния продукти и е правило изявления пред контрагенти, че напитката GOLD STREET ще бъде заместена от Gold Speed.

Като потвърждава изцяло констатациите на КЗК, съдът се произнася, че са налице достатъчно доказателства за стремеж за въвеждане в заблуждение на потребителите, за изместване на конкурент от пазара и за нелоялно привличане на клиенти. Дори да се приеме твърдението на нарушителите, че двете енергийни напитки не са били предлагани едновременно в едни и същи магазини, това не е основание да се смята, че не са конкурентни продукти и не е налице нарушение на правилата на лоялната конкуренция.

Въз основа на всяко влязло в сила решение на КЗК, на основание чл. 104 от Закона за защита на конкуренцията, всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях, имат право да подадат искове за обезщетение по реда на Гражданския процесуален кодекс.