Регистрация

35 % от компаниите в Централна и Източна Европа са по пътя на дигиталната трансформация

Автор: Регал 11 ноември 2016

За да се справят с конкуренцията все повече организации използват нови технологии, за да разработят иновативни продукти, процеси или комплексни бизнес модели, като така създават нови дигитални стратегии

За да се справят с конкуренцията все повече организации използват нови технологии, за да разработят иновативни продукти, процеси или комплексни бизнес модели, като така създават нови дигитални стратегии

До края на 2017 година дигиталната трансформация ще стане основен фокус за бизнес стратегиите на повече от две трети от водещите компании в света. Дигиталната трансформация е една от най-важните тенденции в света на информационните технологии. Този феномен стана важна част в организационния мениджмънт и включва не само промяна в използваните технологии, но и в бизнес моделите на компаниите.

Появяването на нов вид бизнес, който е по-устойчив на конкуренция и създава нови и иновативни услуги, удовлетворяващи повече клиенти, маркира началото на процеса на дигиталната трансформация. За да се справят с конкуренцията все повече организации използват нови технологии, за да разработят иновативни продукти, процеси или комплексни бизнес модели, като така създават нови дигитални стратегии.

За да се проучат как се развива този процес в Централна и Източна Европа, Oracle и IDC проведоха първото проучване в тази сфера. То включва мениджъри от над 251 организации от различни индустрии.

Проучването установи, че дигиталната трансформация е процес, който носи значителни ползи за бизнеса. То показва, че има пряка връзка между въвеждането на стратегия за дигитална трансформация и растеж на приходите.

Технологиите, използвани в дигиталната трансформация, са предимно облачни услуги, мобилни технологии, Big Data и социални медии. Страните от Централна и Източна Европа са все още зад тези от Западна Европа по използване на тези технологии, но все повече компании планират въвеждането им.

Според проучването на IDC:
- 34 % от запитаните използват облачни услуги;
- 39 % планират да въведат облачните услуги;
- 41 % използват мобилни технологии;
- 25 % използват Big Data решения.

Други важни изводи:
- 72 % от запитаните поставят клиентското удовлетворение като техен първи бизнес приоритет за следващите 12 месеца;
- 41 % от тях споделят, че IT отделите имат поддържаща функция, която увеличава бизнес ефективността;
- 40 % от проучените смятат, че информационните технологии правят компанията по-конкурентна и подпомага генерирането на приходи.

Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол, а спадът на местните продажби през 2017 г. донякъде се компенсира от силен износ
Николай Бекяров: През 2021 г. пазарът на сладолед спадна до 104 млн. лева Управителят на "Юниливър Айс Крийм България" посочва пред "Капитал", че цените вече са увеличени с 12-20%
Големите вериги имат приходи от 16 млрд. лв., или 1/3 от оборота в търговията на дребно Изследването на ИПИ показва огромни скокове в бизнеса през 2022 г., когато и инфлацията растеше. Във веригите работят над 53 хил. души