Регистрация

Кредитори на "Фарин" искат незабавно погасяване на облигациите му

Автор: Капитал Daily 11 декември 2012 , 6 коментара

Поредната проблемна емисия облигации на фондовия пазар стана предсрочно изискуема – тази на земеделската "Фарин", стана ясно от съобщение на ОББ. Банката е довереник на кредиторите по емисията и е поискала предсрочното изплащане, защото компанията не е изпълнила решенията от общото събрание на кредиторите си, проведено на 23 ноември. ОББ изисква незабавно плащане на целия дълг на стойност 4 024 892 евро. Това е част от емисия за общо 5 млн. евро, издадена през 2006 г.

Поредица неизпълнени условия

В сумата влиза главницата на облигациите, редовната лихва и тази върху закъснялото плащане, което кредиторите чакат от 17 август насам. ОББ смята да насрочи и ново общо събрание на най-ранната възможна дата, все още обаче не е обявено кога ще е точно. На предишното събрание в края на ноември облигационерите отказаха да приемат предложение, според което закъснялото плащане от август не се счита за неизпълнение на условията по емисията и дългът няма да се връща предсрочно. Така с решението си кредиторите посочиха, че за тях липсата на преведени пари е проблем и смятат това за достатъчно основание да си поискат целия дълг.

От протокола стана ясно, че "Фарин" не е изпълнил и задължението си да обработва поне 60 хил. дка земя на година. Това условие беше поставено от облигационерите през март, за да се съгласят на разсрочване на дълга. Отхвърлено беше и предложението на компанията за ново разсрочване и отлагане на плащанията. От "Фарин" искаха неплатените лихви от август и предстоящите за февруари да се преведат чак на 17 август идната година. Другото искане на дружеството беше главницата да се плаща чак през август догодина и февруари 2014 г. Кредиторите отхвърлиха и това предложение.

Червена лампичка

Преди няколко месеца ОББ предупреди, че е възможно облигациите да станат изискуеми преди срока – последно той беше на 17 февруари 2014 г. Първоначалният трябваше да бъде през май 2011 г., но заради финансови затруднения се отлагаше. През месец май ОББ посочи в доклада за облигациите, че през първото тримесечие на тази година е имало "корпоративни и други събития, които водят до съществено влошаване на финансовото състояние" на компанията. Тогава банката заяви, че няма начин "Фарин" да си плаща дълговете с приходи от основната си дейност.

За деветмесечието компанията има 1.25 млн. лв. загуба, при 2.2 млн. лв. печалба година по-рано. Приходите й са паднали с 28%, до 14.6 млн. лв. Основната част от положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти и продажби в графа "Други". Според отчета балансовата стойност на продадените активи от януари до септември е 11 млн. лв. В началото на тази година акционерите на "Фарин" решиха да продадат четири от дъщерните си дружества, занимаващи се със земеделие, като решението е взето на 16 март – ден след събрание на облигационерите.

Цената на сделките е била 4.44 млн. лв., но кредиторите не са били уведомени предварително за планираните продажби, а самите покани за събранието на акционерите не са били публикувани и в Търговския регистър, посочиха от ОББ. Според довереника след прехвърлянията единствените приходи, с които ще може да се погасява главницата, ще бъдат очаквани приходи от продажба на дялови участия в свързани дружества. Дейността им обаче не е свързана със земеделие – те имат участие в 4 проекта за изграждане на ветрогенератори.

Едни добри намерения

От дружеството имаха намерение да продават свои имоти, които са обезпечение по дълга и искаха в случай на сделка залогът върху тях да падне. Условието им беше парите да се използват за погасяване на заемите, но облигационерите отказаха сваляне на ипотеките. Освен по облигации "Фарин" има банкови и други заеми, като в края на септември тези с падеж до 12 месеца са над 8.4 млн. лв., а дългосрочните са 13 млн. лв.

Сделките в началото на годината бяха за едно от най-големите дружества на "Фарин" - "Стени 56" (обработващо 11.56 хил. дка), което е било продадено на "Агрохолдинг София" - Севлиево, за 1.7 млн. лв. Преди това в него са се влели активите на още три дъщерни дружества - "Сноп 06", "Братя Кадийски и ко" и "Миг 06". Контролът е изгубен и върху "Единство 2006", обработващо 11 хил. дка, а дружествата, чиито дялове са продадени, са обработвали 54 520 дка – 90.2% от всички площи на групата. В момента едноличен собственик на "Фарин" е Веселин Бакърджиев, който купи 50% дял през март. Продавач беше "Зърнени храни" ООД, която е свързана с "Химимпорт". Според последния доклад за дейността Бакърджиев вече е собственик на целия капитал.

 

Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол, а спадът на местните продажби през 2017 г. донякъде се компенсира от силен износ
Пазарът на кафе в България расте и през 2023 г. Ръстът е 12% и е резултат от вдигането на цената с 16%. Най-значим дял в продажбите има мляното кафе
Свежите витрини на "Кауфланд България" получиха сертификат за качество от TUV Austria От веригата отчитат покачващ се интерес към продуктите на щандовете, на които се предлагат над 400 пресни артикула