Регистрация

"Зърнени храни–Фарин" иска да отложи плащане по дълг

Автор: Капитал Daily 10 февруари 2012 , 6 коментара

Още едно дружество, индиректно свързано с групата на "Химимпорт", иска разсрочване на дълговете си, след като преди две седмици друго направи същото. Става въпрос за "Зърнени храни България-Фарин", което ще поиска отлагане на част от плащанията по облигациите си, като за целта е  помолила банката довереник ОББ да свика общо събрание на облигационерите, става ясно от писмо на ръководството на зърнопроизводителя.

В края на януари друга индиректно свързана с групата компания - "Финанс консултинг", поиска разсрочване на облигациите си с 24 месеца.

Причината за молбата за отлагането на следващото плащане са временни финансови затруднения, обясни главният счетоводител на "Фарин" Милен Ненков. Той каза, че имат да получават пари от техни контрагенти, които се бавят, но затрудненията им са временни, затова се иска само еднократно отлагане.

Две вноски в една

Ръководството на "Зърнени храни България-Фарин" е решило да свика кредиторите си най-късно на 29 февруари в централния си офис в Добрич. На събранието ще им бъде предложено следващото плащане по главницата от 250 хил. евро да се отложи с половин година - от 17 февруари за 17 август. Тогава ще се погасят общо 500 хил. евро от нея. Още 250 хил. евро могат да се изплатят през август следващата година, а останалите 2.5 млн. евро ще се плащат до 2014 г.

Искането на "Фарин" идва след като за миналата година беше отчетена загуба и сериозен спад на приходите му. Милен Ненков обясни, че основната причина да се отчете загубата от близо 2 млн. лв. е била продажбата на зърнобаза, оценена на 1.8 млн. лв. Тази оценка обаче е поставена преди кризата и реалната й продажна цена е била едва 700 хил. лв., което е влошило резултатите, посочи той. Друг фактор са били плащания на лихви. По думите на Ненков за тази година "Фарин" очаква отново да излезе на печалба, а продажбите на земеделска продукция да се увеличат.

Емисията облигации на компанията е в размер на  5 млн. евро и е издадена през май 2006 г. Пласирана е частно, а по-късно книжата са качени за публична търговия на Българската фондова борса.
Според последния доклад, изготвен от ОББ, към края на миналата година дружеството дължи общо 8.57 млн. лв., от които 1.24 млн. лв. са текущи, за плащане до 12 месеца. Книжата са обезпечени с недвижими имоти - терени, земи и стопански постройки. По проспект стойността им трябва да е поне 120% от емисията, а към края на декември е била над 150%.

Ако облигационерите се съгласят на предложената промяна в емисията, това ще е второто преструктуриране на емисията. Предишното разсрочване бе през октомври 2008 г., като тогава падежът на емисията се отложи с 33 месеца до февруари 2014 г. Лихвата беше променена от 6-месечен индекс Euribor с 3.25% надбавка на фиксирани 8.5%. Освен това кредиторите се съгласиха на предсрочно погасяване на главница, ако плащането е поне 5% от нея и те са уведомени за това поне 30 дни по-рано. За отлагането на следващото плащане не се предвижда промяна на лихвата, тъй като то не е преструктуриране на цялата емисия.

Близки връзки

"Зърнени храни-Фарин" е собственост на "Зърнени храни България" ООД и Веселин Бакърджиев, които държат по 50% от акциите. От своя страна "Зърнени храни България" ООД е собственост на две задгранични компании, свързвани с "Химимпорт" и собствениците на последното - регистрираната в Германия "Билхимекс" и регистрираната в Швейцария "ПХЛ груп", според последните данни в Търговския регистър.

В края на януари "Финанс консултинг", непряко свързано с "Химимпорт", обяви, че ще иска разсрочване на облигационната си емисия от 10 млн. евро с 24 месеца. Събранието на облигационерите му е насрочено за 14 февруари, а предложението е падежът на книжата да бъде на 19 август 2018 г. вместо през 2016 г.

"Финанс консултинг" е акционер с 19.95% от акциите в пенсионна компания "Съгласие", където близо 50% държи "Химимпорт". Освен това дружеството е собственик на 19.24% от банка "Тексим". "Финанс консултинг" е косвено свързана с холдинга и по друга линия - адресът й е на ул. "Александър Батенберг" №1 в София, където се намират и други дружества на групата. Преди около десет години "Финанс консултинг" беше дъщерно дружество на Централна кооперативна банка, след което бе прехвърлено на "ПХЛ груп", а от есента на 2010 г. е собственост на девет физически лица.

Показатели на "Зърнени храни България-Фарин" (в хил. лв.) XII.2011 XII.2010
Печалба/Загуба -1967 63
Продажби 13147 14861
Финансови разходи 2011 1721
Текущи дългове 4275 17151
Дългове със срок над 12 месеца 18379 8945
Общи активи 39279 46342
Стойност на обезпечението по облигациите 134.37% 151.75%
Източник: отчет на ОББ за спазване на задълженията    

Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол, а спадът на местните продажби през 2017 г. донякъде се компенсира от силен износ
Пазарът на кафе в България расте и през 2023 г. Ръстът е 12% и е резултат от вдигането на цената с 16%. Най-значим дял в продажбите има мляното кафе
Свежите витрини на "Кауфланд България" получиха сертификат за качество от TUV Austria От веригата отчитат покачващ се интерес към продуктите на щандовете, на които се предлагат над 400 пресни артикула