Регистрация

"Зърнени храни-Фарин" поиска отсрочка за облигациите си

Автор: dnevnik.bg 01 октомври 2010 , 6 коментара

Търговецът на селскостопанска продукция "Зърнени храни-Фарин", което чрез един от два си акционера е свързано лице с "Химимпорт", стана поредната компания на българския пазар, която изпитва трудности с плащанията по облигациите си и иска отсрочка от кредиторите си. Това става ясно от вчерашно съобщение до борсата на довереника на емисията - Обединена българска банка (ОББ). 

Дружеството има петгодишни облигации за 5 млн. евро, чийто падеж изтича на 17 май 2011 г. и по които плаща на кредиторите си около 4.2% лихва в момента. Емитентът е поискал предоговаряне на падежа на емисията и начина на плащане на главницата, без да уточнява конкретни параметри на този етап, заради което ръководството на дружеството е поискало от ОББ да свика общо събрание на облигационерите.

Големите кредитори по облигационната емисия са Обединена българска банка (ОББ) и пенсионноосигурителна компания "ДСК Родина", показва проверка. Само ОББ държи повече от половината дългови книжа на "Фарин", а "ДСК Родина" притежава 13% от емисията.

Според източници на "Дневник" сред облигационерите "Зърнени храни-Фарин" е постигнала принципна договорка с големите си кредитори за разсрочване на задълженията и изтегляне на падежа като цената за това ще е по-висока лихва и допълнителен залог на активи на дружеството като обезпечение.

Запознати с хода на преговорите твърдят, че облигационерите вероятно ще търсят двойно увеличение на лихвения процент с оглед на доста ниския за сегашната пазарна конюктура купон, който дружеството плаща в момента. 

Дълготрайните материални на активи "Зърнени храни-Фарин" са на стойност 31.7 млн. лв., според баланса й към полугодието. Продажбите на агрокомпанията за първите шест месеца на годината се свиват с една-трета спрямо същия период на 2009 г. до 5.7 млн. лв. и въпреки редуцирането на разходите за основна дейност с 36% тя приключва с 12 хил. лв. оперативна загуба, при което за да продължи да обслужва задълженията си ще трябва да разчита на резервите си.

Само разходите й за лихви за полугодието са 1.15 млн. лв. при отрицателен оперативен резултат. Ликвидността на компанията - способността й да посреща всекидневните си плащания, също изглежда ограничена, след като текущите задължения на дружеството надхвърлят текущите й активи.

"Зърнени храни-Фарин" е собственост в съотношение 50 на 50 на свързаното със собствениците на "Химимпорт" "Зърнени храни България" ООД, което е и акционер в едноименното публично акционерно дружество, и на Веселин Бакърджиев. Последният е и изпълнителен директор на "Фарин".

Това е поредната компания, която прибягва до искане за разсрочване на задължения по облигации. За последните 2 години и половина същото предприеха една дузина български компании.

Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол, а спадът на местните продажби през 2017 г. донякъде се компенсира от силен износ
Пазарът на кафе в България расте и през 2023 г. Ръстът е 12% и е резултат от вдигането на цената с 16%. Най-значим дял в продажбите има мляното кафе
Свежите витрини на "Кауфланд България" получиха сертификат за качество от TUV Austria От веригата отчитат покачващ се интерес към продуктите на щандовете, на които се предлагат над 400 пресни артикула